GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

Kişisel Verilen Korunması ve Kişisel Veriler

Web sitemiz ve şirketimiz size ait olan ve kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanununa (KVKK) dayanarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Verileri Korunma Kurumuna göre düzenlenmeleri ve sair mevzuat yöntemleri kapsamında saklama, kaydetme, güncellemek, işlemek ve yasaların onay vermesi gibi durumlarda 3. Kişiler ile birlikte açıklanabilir. Söz konusu olan yasal düzenlemeler yapılmasının gereğince şirketimiz, kişisel verilerinizin mevzuata aykırı olacak şekilde önleme, mevzuata uymama durumlarında erişimin kısıtlanması ve korunmasını sağlamak bakımından, en uygun korunma tedbirlerini gerçekleştirerek idari ve teknik önlemleri almayı taahhüt eder. Kişisel veriler, kimliği açıkça belirli veya belirlenebilir olan kişilere bağlı olarak her türlü bilgiyi tanımlamaktadır. Abonelik vukufunuz, hat vukufu, ödeme vukufu ve konum vukuflarınız gibi belirli olan bilgiler, şahsi malumatlar olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla sitemizin de aracılığı ile yürütülmekte olan etkinlikler kapsamında ve üstteki kısımlarda bahsi geçen hedef ile elde edilmiş olan, başlıca olarak genel nitelikte ve özel nitelikteki kişisel veriler aşağıda sametsaglam.net KVKK politikamızdan sıralanmıştır:

 • Adınız-soyadınız, anne ve baba adları, TC kimlik numaranız ya da eğer TC vatandaşı değilseniz de size ait olan pasaport numarası ya da size geçici olarak verilmiş olan TC numaranız ile beraber size ait olan doğum yeriniz, doğum tarihiniz, cinsiyet malumatlarınız, medeni durumunuz gibi kimlik bilgileriniz ve göstermiş olduğunuz TC kartınız ya da sunduğunuz ehliyet fotokopisi, şahsi fotoğrafınız ve şahsınıza ait imzanız,
 • Size ait olan adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim kanallarınız
 • IBAN malumatları, banka hesap numarası-finansal malumatlarınız
 • Sizlere verdiğimiz üstün kalite hizmetlerini değerlendirmeniz için yaptığınız veya yapacağınız yorumlar
 • Sitemiz sametsaglam.net kullanımınız ve site boyunca gezinme bilgilerinizdir.

Web sayfamızda verilen tüm servis ve hizmetler, sametsaglam.net sitesine aittir. Firmamız bazı dönemlerde müşteri ve üyeleri için kampanya bilgileri, yepyeni servislerle ilgili bilgiler ve birtakım promosyon ile ilgili teklifler verebilir. Üyelerimiz ise bu bilgileri alıp almamak mevzusunda her çeşit seçimi üyelik esnasında yapabilir, daha sonrasında üye girişi yapıldıktan sonra hesap bilgileri kısmından bu gibi seçimleri değiştirebilir veya kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki link ile bildiri yapılabilir. Web sitemizden ya da e-postayla gerçekleştirilen onay süresi boyunca, üyelerimiz tarafınca elektronik ortamdan iletilmekte olan kişisel bilgiler, sitemizdeki üyelerimizle yaptığımız “üyelik sözleşmesi” kapsamında belirlenmiş olan amaç ve kapsam dışındaki üçüncü kişilere sızdırılamaz ve açıklanamaz.

Sistem ile ilgili teknik problemlerin tanımlanması ve verilmekte olan hizmetle ilgili çıkabilecek problemlerin ya da uyuşmazlıkların hızla çözümlenebilmesi için, firmamız, üyelerinin IP adreslerini kaydederek bunu kullanabilir. IP adresleri, kullanıcıları genel olarak tanımlamak ve kapsamlı olarak bilgi toplamak hedefiyle de kullanılabilir. Sitemiz, üyelik kontratıyla belirlenen hedefler ve kapsam alanının dışında da istenilen bilgileri kendisi ya da işbirliği içerisinde olduğu insanlar tarafından doğrudan pazarlama amacı ile kullanılabilir. Kişisel malumatlar, gerektiği sürece kullanıcı ile iletişim kurmak amacıyla da kullanılabilmektedir. Sitemiz tarafınca talep edilen malumatlar ya da kullanıcı tarafından verilen malumatlar ya da web sayfamızdan yapılan prosedürler ile ilgili malumatlar; firmamız ve işbirliği yapılan kişiler tarafından “üyelik sözleşmesi” ile tayin edilen hedefler ve kapsam dışında da sitemizin üyelerinin kimliği herhangi bir şekilde 3. Kişilere ifşa edilmeden, birbirinden farklı istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı tekvin etmek ve Pazar araştırmaları dahilinde kullanılabilir. Sitemizdeki tüm bilgiler mutlaka özel ve gizli olarak tutulur, bu durumu bir sır saklama olarak addetmekteyiz. Tüm üyelerimiz için gizlilik bütünlüğünün ya da herhangi kısmının kamu alanını kapsamasını ya da yetkisiz olarak kullanımını ya da üçüncü kişilere sızdırılmasını önlemek amacıyla gerekli olan tüm önlemler ile ilgili gerekli olan özenin gösterilmesini üstlenmektedir.

KREDİ KARTI VE GÜVENLİK

Sitemizden kredi kartınız ile yapacağınız herhangi bir satın alma işleminde, alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliği ilk planda tutulur. Ayrıca kredi kartı bilgileriniz asla sistemimizde saklanmaz ya da 3. Kişilere ifşa edilmez. Yaptığınız alışverişte her bilginiz güvenli olarak korunmaktadır. Bu bilgileri siz istediğiniz zaman satın alma işlemlerinizde kullanabilirsiniz. Sizin dışınızda gelişen olaylar olmayacaktır. Kartınız ile ilgili bilgiler tarafımızdan görüntülenemez ve kaydedilemez ve üçüncü kişilerin ele geçirilmesi yolu açılamaz. Çevrimiçi olarak kredi kartıyla yapılan alışverişlerin fatura-teslimat-ödeme mevzusu malumatları güvenilirlik bakımından firmamız tarafından korunmaktadır.

TOPLANAN ŞAHSİ VERİLER, ŞAHSİ VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLENMESİNİN AMAÇLARI

Müşterilerimiz için üst düzey hizmet ve kişisel malumatlarınızı, verilen hizmet kalitesi gereğince aşağıdaki malumatlar çerçevesinde:

 • Firmamız tarafından sunulan ürün ve verilen hizmetlerin belirlenmiş yasal çerçeve etrafında sunulması, firmamızın sözleşme ve mevzuatlardan gelen mesuliyetlerini kusursuz olarak ve doğru bir şekilde yapabilmek,
 • İlgili olan kurum ve kuruluşların hizmetleri, sunumu, devamlılığın olması ve üyelik yaptıktan sonra geriye kalan diğer işlemler ve aboneliğin sonlanması sonucunda yapılan faturalandırma işlemi, yasa dışı usulsüzlükler, su istimal iştirakleri, ara bağlantı mevzusu, hile ve dolandırıcılığa başvurmak ya da yapmak gibi olayları engellemek veya bunların ortaya çıkması/tespit edilmesi durumunda, bizlere bildirdiğiniz kimlik malumatlarınızın ve dokümanların gerçek olduğunun denetlenmesi, resmi merciiler ile hukuki yükün gerçekleştirilmesi ve denetim işlemleri açısından gerekli bilgilerin paylaşılması,
 • Regülatör ve kontrol edici kurumlar, resmi makamlar ile ilgili hukuki metinlerde olan yasal mükellefiyetlerin faaliyetlendirilmesi ve denetim işlemleri çerçevesinde gerekli bilgilerin paylaşılması ilgili hukuki mevzuatta geçmekte olan sorumlulukların yerine getirilmesi ve murakabe işlemleri amacıyla gerekli bilgilerin paylaşılması, hukuki mevzuatta uygun olan acil yardım durumlarında bulunmuş olduğunuz konum malumatlarının tespit edilmesi ve yetkili mercilerle pay edilmesi,
 • Firmamızca sunulmuş olan ürün ve hizmetlerden siz değerli müşterilerimizi yararlandırmak amacı ile gerekli olan çalışmaların tarafımızca yapılması, hizmetleri sizlerin kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre düzenleyip özelleştirecek şekilde hizmetinize sunmak,
 • Firmamızla iş ilişkisi içerisinde olan şirket ve kişilerin ticari ve hukuki güvenliklerinin sağlanması (Şirketimizce planlı iletişime ait idari faaliyetler)
 • Firmamızın sahip olduğu yerlerin fiziksel olarak güvenliğinin ve kontrolünün sağlanması, müşterileri değerlendirme ve şikâyet yönetim prosesleri, itibar araştırma, uyum içerisindeki proses yönetimi, faal yönetimler, finansal işler vb. işlemler
 • Firmamızın ticari ve iş izlemlerinin belirlenmesi ve uygulanması, insan kaynakları kurallarının planlı bir şekilde devam ettirilmesinin sağlanması bakımından kişisel verilerin korunması kanununun 5. Ve 6. Maddelerindeki kişisel veri işleme kuralları ve hedefleri doğrultusunda; kişisel verilerinizi sözleşme niteliğinde veya fiziksel mekânlar ve benzer yollar ile yazılı olarak, sözlü olarak ya da elektronik ortamlarda gerçekleştirmekteyiz.

Buralarda belirtilen ve sametsaglam.net KVKK politikaları çerçevesinde kişisel verilerinizle özel vasıflı olan kişisel verileriniz KVK Kanununun 5. Ve 6. Maddelerince belirtilen kişisel fata işleme şartları doğrultusunda aşağıdaki gibi;

 • İlgili olan yasalarla belirtilen SGK, Emniyet Kurumu, Kamu kurumları ile istenmekte olan bilgilerin paylaştırılması
 • Yasal ve düzenleyici bakımdan ihtiyaçların gerçekleştirilmesi
 • Çalışan personellerin insan kaynakları tarafından eğitilmesi
 • Destek ve Satış kısımlarında kimliğinizin doğrulanması
 • Site Yönetimince kurum iç mekanizmasının planlanması ve işlenmesi
 • Kontrol ve denetim sistemi bölümlerince verilen yetkilerin kötüye kullananların teyit edilmesi
 • Bilgi sistemleri bölümünde risk yönetim temellerinin kalite kontrol aktivasyonlarının gerçekleştirilmesi
 • Finansal olarak işlemlerin yapıldığı bölümler tarafından verilen hizmet karlılığında faturalandırma
 • Şirket yönetimi, satış ve destek bölümleri tarafından verilen hizmetler ile ilgili olarak her türlü soru, şikayet durumları ve önerilere cevap verilmesi
 • Site Yönetiminin bilgi sistemleri bölümünde sitemiz sistem ve uygulamalardan veri güvenliği olarak gerekli olan tüm teknik ve idari önlemleri alma
 • Medya, pazarlama, iletişim, web sitesi ve mobil veri kanallarında spesiyal olan içeriklerin, somut ve soyut yararların icat edilmesi ve bunların iletilebilmesi
 • Sitemizin ilgili bölümleri tarafınca müşteri memnuniyetinin kontrolünün sağlanması ve bunların araştırılarak arttırılması işlemi
 • Firmamızın iş birliği içerisinde olduğu eğitim birimleri tarafından eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Üst bölümde belirtilmiş olan Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz sametsaglam.net ve dış hizmet sağlayıcılarının konstrüksiyonunda fiziki ve elektronik belgeler ile büyük miktarda titizlik ve ilgili yasalarla saklanacaktır.

Kişisel Veri Toplama Metotları ve Hukuki Nedenleri

Bütün Kişisel datalarınız, yazılı, sözlü, görsel ya da elektronik ortamlarda; yukarıda bahsedilen amaçlar ve sametsaglam.net faaliyetleri dahilinde her çeşit işlemlerin yasa gereğince işlenmesi, bu doğrultuda Samet Sağlam akdi ve Kanuni sorumluluklarını tam ve gerekli olarak yerine getirir ve işler. İşbu kişisel verilerin alınmasının mevzuat şartnamesi başta olmak üzere 6698 sayılı KVKK dahil olmak üzere diğer mevzuat kararları birliktedir.

Şahsi Verilerin Korunması Çerçevesindeki Geçerli Haklar

Kanunlar ve buna bağlı olarak da mevzuat kapsamında Şahsi verilerin korunması çerçevesindeki geçerli haklar:

 • Kişisel dataların işlendiğini ya da işlenmediğinin öğrenilmesi
 • Kişisel datalar işlenmiş ise de buna dair bilgilerin talep edilmesi
 • Kişisel sağlık verilerine ulaşmak ve bununla ilgili bilgileri isteme hakkına sahip olmak
 • Kişisel Verilerin işlenme gayesini ve bunların gayelerine uygun olarak kullanıldığını ya da kullanılmadığının öğrenilmesi
 • Yurt içi ve yurt dışı kişisel verilen aktarıldığı 3. Kişilerin bilinmesi
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış olarak işlenmesi durumunda, bu eksiklik ya da yanlışlığın düzeltilmesini siteme hakkı
 • Kişisel verilerin tamamıyla silinmesi veya ortadan kaldırılmasını isteme hakkına sahip olmak
 • Kişisel verilerin eksik olarak veya yanlış bir şekilde işlenmiş olması durumuna karşılık bu mevzunun düzeltilmesi için kişisel verilerin silinmesi veya ortadan kaldırılmasına yönelik işlemlerin taşındığı 3. Kişilere bildirilmesini isteme hakkı
 • Nüfuz edilmiş olan datalara ait otomatik sistemlerin aracılığı ile çözümlenmesinin istenmesi sebebiyle kişinin kendi aleyhine aleni bir mevzunun ortaya çıkmasına karşı çıkmak, buna itirazda bulunmak, kişisel dataların mevzuata aykırı olarak işlenmesi sonucunda zararla karşılaşılması durumunda karşılaşılan zararların düzeltilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Veri Güvenliği ve Başvuru Haklarının İncelenmeye Alınması

Şahsınıza ait dataların teknik ve idari şekilde tüm titizliğiyle korunması ve güvenlik önlemleri, teknolojik imkanlar da göz önüne alındığında olası risklere elverişi olarak sağlanır. KVKK 13. Maddesinde ve 1. Fıkrada geçmekte olan; ayrıca üst bölümlerde belirtilen tüm kazanılmış haklarınızı kullanmak ve bununla ilgili isteklerinizi, yazılı veya KVKK’nın belirlediği diğer yöntemlerle sitemizin iletişim bölümünde belirtebilirsiniz. Belirtilmiş olan tüm haklarınızı kullanmak istediğiniz durumlarda kimlik bilgilerinizin saptanması için gerekli olan evraklar KVKK’nın 11ç maddesi uyarınca isteklerinizi sametsaglam.net web adresimizdeki iletişim kanallarına ya da yazılı olarak………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. adresine iletebilirsiniz. Sitemiz, taleplerinizi nitelik durumuna göre en kısa zamanda (en geç 30 gün olacak şekilde) ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Yapılan işlemler ayrıca bir maliyet gerektiriyorsa KVKK tarafından belirtilen ücret tarifesi kapsamında ücretler belirlenecektir.